Sociální a zdravotní poradenství

V rámci sociálního poradenství vám poskytujeme informace a rady v sociálních systémech, příspěvcích na péči a dalších důležitých aspektů života seniorů. 

Pomůžeme Vám s orientací v dostupných sociálních službách a poradíme vám, jak žádat o příspěvky a podporu, která Vám náleží.

Zdravotní poradenství se zaměřuje na Vaše zdraví a pohodu.

Poskytujeme Vám informace o prevenci a péči o zdraví v pozdním věku.

Co Vám nabízíme?

  • Pomůžeme s orientací v sociálních systémech určené pro seniory
  • Řekneme JAK a KDE žádat o příspěvky na péči
  • Pomůžeme s vyplněním žádostí o příspěvky, vyplnění různých formulářů, psaní dopisů
  • Doprovodíme Vás na úřední jednání
  • Podpoříme Vás při řešení dané situace
  • Máme pro Vás program zdravého stárnutí
  • Pomůžeme Vám s výběrem lékaře nebo zdravotní služby