sociální poradenství

Stříbrná linka pomáhá seniorům

Pomoc - Služby - Asistence

naše činnost

Posláním Spolku je jednak podpora, určená co největšímu počtu seniorů (a jejich rodinám) k tomu, aby mohli vést samostatný, aktivní, zdravý, a naplněný život ve stáří (wellbeing), ale také aktivní pomoc s řešením situace těm seniorům, kteří již z jakéhokoliv důvodu (onemocnění, osamělost, izolace atd.) samostatný život vést nemohou. To vše při maximálním zohlednění individuálních aspektů situace konkrétního člověka

Zaměření

Hlavním cílem spolku je tedy předcházení sociálního vyloučení seniorské populace a podpora jejich co nejdelšího setrvání v domácím/rodinném prostředí.

cesta

Poskytování terénního a ambulantního odborného sociálního
poradenství a všeobecná osvětová
činnost podporující pozitivní stárnutí a působící jako prevence negativních dopadů stárnutí

koncepce

Zprostředkování kvalitních služeb. Fundraising a crowdfunding. Odborné vzdělávací a jinak společensky prospěšné činnosti Spolupráce s orgány samospráv. Osvěta a prevence stárnutí