Náš spolek

  • Spolek poskytuje sociální a zdravotní poradenství spolu s psychologickou podporou pro seniory a jejich rodiny
  • Naše odborné poradenství je zaměřeno na pomoc seniorům a jejich rodinám v řešení sociálních, zdravotních a psychologických otázek i problémů spojených s procesem stárnutí
  • Spolupracujeme s řadou externích pracovníků ze zdravotnických profesí i odborníků z oblasti psychologie dospělých a gerontopedagogiky
  • K seniorům přistupujeme jako k aktivnímu dospělému člověku.
  • Člověk v seniorském věku předává své životní zkušenosti, hodnoty i postoje a je na naší generaci, abychom se začali chovat k seniorům s pokorou, úctou a respektem. 

Naše prostory

Naše prostory najdete ve třetím patře (výtah) Poliklinika Zlín